Algemene etiketteringsregels
De etikettering van levensmiddelen is in Europa nagenoeg volledig op Europees niveau geregeld. De basis hiervoor vormt etiketteringsverordening 1169/2011.  Alle levensmiddelenproducenten moeten per 13 december 2014 op productieniveau voldoen aan deze verordening. De verordening is rechtstreeks van toepassing in alle EU lidstaten.

Claims
De wetgeving over voedings- en gezondheidsclaims is streng gereguleerd. Hierdoor is afgebakend wat fabrikanten wel en niet op de verpakking mogen zetten. Alleen goedgekeurde claims mogen worden gebruikt. In de Europese claimsverordening (Vo. 1924/2006) is bepaald welke claims met betrekking tot bepaalde gezondheidseffecten op de verpakking mogen staan. Voor een actueel overzicht van voedings- en gezondheidsclaims zie ook de claims database van de Europese Commissie. In verordening 1925/2006 staan de toegestane voedingsclaims vermeld. Deze verordening wordt gecomplementeerd met het Warenwetbesluit toevoeging micro-voedingstoffen. In dit warenwetbesluit staat welke (en in welke hoeveelheid vitamines en mineralen) mogen worden toegevoegd aan levensmiddelen.

Additieven en zoetstoffen
In de Europese additievenverordening (Vo. 1333/2008) staat welke additieven en zoetstoffen in welke levensmiddelen gebruikt mogen worden. In de Food Additive Database van de Europese Commissie staan ook alle actuele goedgekeurde additieven met hun gebruiksvoorwaarden. Alle goedgekeurde additieven en zoetstoffen zijn uitgebreid onderzocht en veilig bevonden door de European Food Safety Authority (EFSA).

Aroma’s
De Europese aromaverordening (Vo. 1334/2008) stelt eisen aan het gebruik van aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen.

 

Voor meer informatie zie de website van de NVWA.