Bevindingen Duitse onderzoekers over cafeïne in energiedrank onjuist

Onderzoekers van de Duitse universiteit Bonn adviseren kinderen en mensen met hartproblemen energiedrankjes te laten staan. Volgens de onderzoekers zit er drie keer meer cafeïne in energiedrank dan in andere cafeïne houdende dranken zoals koffie of cola. Door een hoge cafeïne inname kunnen er bijwerkingen optreden waaronder een snelle hartslag, hartkloppingen, een hoge bloeddruk en in de meest ernstige gevallen een hartaanval of plotselinge dood.

Belastingverhoging op waters, sappen en frisdranken werkt averechts

De aangekondigde belastingverhoging op waters, sappen en frisdranken werkt volgens de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) averechts. De beoogde financiële opbrengsten zullen uitblijven terwijl consumenten, supermarkten, horeca en producenten worden benadeeld. Daarbij is reeds in het belastingplan 2012 vastgelegd dat de belasting op waters, sappen en frisdranken per 1 januari 2013 zou verdwijnen. Hiermee kon het kabinet meer besparen dan de belasting zou opleveren. Nu is van besparingen geen sprake meer, terwijl de inkomsten wel achterblijven.

‘Wet tegen frisdrank’ biedt geen oplossing tegen obesitas onder jongeren

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) wil graag reageren op het artikel uit het Algemeen Dagblad van maandag 19 augustus. Hierin roept Rob Oudkerk (lector leefstijlverandering bij Jongeren) op om ‘een wet tegen frisdranken’ in te stellen om daarmee obesitas bij jongeren tegen te gaan. Een ineffectieve maatregel volgens FWS, waarmee niet het probleem van obesitas wordt opgelost. 

Stabiele consumptiecijfers frisdranken, waters, sappen en siropen

Sector blijft innoveren o.a. op het gebied van smaken, portiegroottes en milieuvriendelijke verpakkingen

Vandaag publiceert de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) de consumptiecijfers 2012. De cijfers laten een constante lijn zien ten opzichte van voorgaande jaren. In het ene segment is een lichte stijging van de consumptie per hoofd van de Nederlandse bevolking te zien, en in een ander segment is een lichte daling waarneembaar. 
 

Voldoende natuurlijk mineraal- en bronwater voorkomt uitdroging door hoge temperaturen!

Kwaliteitsgarantie van bron tot consument

Frisdrank is niet ongezond

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) staat niet achter de berichten in media die zeggen dat light drank even ongezond is als frisdrank met suiker. Zowel light als suikerhoudende frisdranken zijn niet ongezond.

FWS reageert op bericht Foodwatch over verbieden energy shots

Vandaag heeft FoodWatch een bericht uitgebracht waarin zij oproepen energy shots te verbieden. De Nederlandse vereniging Fridranken, Waters, Sappen (FWS) vindt dit overbodig.

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen ondertekent handvest ‘Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’

Vandaag heeft de Nederlandse vereniging Frisranken, Waters, Sappen (FWS) het handvest ‘Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’ ondertekend. Ze deed dit tijdens het FWS Zomerevent in De Mesdag Collectie te Den Haag. Met de ondertekening levert de FWS een belangrijke bijdrage aan een gezond voedingsaanbod op school. 

Meerdere oorzaken voor ontstaan nierstenen

Onderzoekers van het Brigham and Women's Hospital in Boston stellen dat ‘Frisdrank een verhoogde kans geeft op nierstenen’. Veel drinken zorgt er voor dat nierstenen niet worden gevormd, al is dit wel afhankelijk van wat we drinken. Koffie, thee en sinaasappelsap bijvoorbeeld verlagen de kans op nierstenen. Daarentegen kan, volgens de onderzoekers van het Hospital in Boston, een hoge consumptie van suikerrijke dranken juist vaker tot nierstenen leiden. 

Mineraal- en bronwaters bij top milieuvriendelijke producten

Natuurlijke mineraal- en bronwaters behoren tot de meest milieuvriendelijke voedingsmiddelen op de Nederlandse markt. Ze hebben een zeer lage CO2- en waterfootprint en aan de bron wordt nooit meer water gewonnen dan de hoeveelheid water dat jaarlijks op natuurlijke wijze wordt aangevuld.