Een recent Spaans onderzoek lijkt voorzichtige hoop te bieden, dat patiënten met het metaboolsyndroom*) weleens baat zouden kunnen hebben bij regelmatige consumptie van citrus-appelbessensap. Bij de proefpersonen bleken afzonderlijke lipoproteïne-waarden en diverse risicofactoren significant af te nemen, nadat ze over een periode van zes maanden dagelijks een groot glas (300 ml) citrussap hadden gedronken, dat 5 procent appelbessensapextract bevatte. Hoewel verder onderzoek noodzakelijk is, zou het interessant zijn als kon worden aangetoond dat zo'n vruchtensap in relatief korte tijd de risicofactoren van een hart- en vaatziekte positief kan beïnvloeden, zo schrijven de onderzoekers.

In totaal namen 53 personen aan het onderzoek deel. Bij 33 van hen was van tevoren het metabool­syndroom vastgesteld. De overige 20 personen waren gezond. De zieke deelnemers werden in twee groepen verdeeld, waarbij de helft van de deelnemers (18 patiënten) dagelijks 300 ml citrus-appelbessenap en de overige 15 deelnemers een gelijke hoeveelheid van een placebodrankje kregen. De gezonde proefpersonen kregen eveneens het citrus-appelbessensap. Aan het begin van de studie lieten statistische analyses significante verschillen bij een aantal bloedwaarden zien. Zo waren de bloedglucose- en triglyceridewaarden bij de patiënten beduidend hoger dan bij de gezonde deelnemers. Nadat alle personen over een periode van zes maanden de hun toebedeelde drankjes hadden genuttigd, werd een andere trend zichtbaar. Bij de patiënten die regelmatig sap hadden gedronken, waren de triglyceridewaarden duidelijk lager dan aan het begin van de studie. Ook daalden de bloedconcentraties voor drie onderzochte risicofactoren van arteriosclerose (geoxideerd LDL, homocysteïne en C-reactief proteïne) significant. Dit duidt erop, dat bij patiënten met het metaboolsyndroom enkele bloedwaarden zijn verbeterd, mogelijk als gevolg van het drinken van sap. Dat heeft met name betrekking op de lipoproteïne en de drie onderzochte risicofactoren.

Het sap dat in deze studie werd gebruikt, bestond voor 95 procent uit citrusvruchten en voor 5 procent uit appelbessensapextract. Vanappelbessen is bekend, dat ze talrijke secundaire plantstoffen bevatten en men vermoedt, dat de consumptie ervan diverse gunstige effecten op verschillende ziekten zou kunnen hebben. Hierbij is men vooral geïnteresseerd in de celbeschermende werking van de appelbessen. Ook de antioxiderende werking van deze vruchten heeft mogelijk tot de positieve resultaten van de studie bijgedragen.

Lees hier het hele artikel.