Belangrijke bijdrage
De frisdrank-, water-, vruchtensap- en siroopindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Nederland.

Veel lokale productie
In 2013 werd  in Nederland zo’n 2,3 miljard liter frisdrank, water, vruchtensap, nectaren en siroop geproduceerd, waarvan ruim 470 miljoen liter voor de export. De hoeveelheid eindproduct die in Nederland zelf geproduceerd wordt, is hoog. Zeker in vergelijking met andere sectoren.

Door lokale productie is de sector een echte banenmotor
Bij de leden van FWS zijn zelf zo’n 3.700 mensen werkzaam; bij de toeleverende bedrijven, zoals producenten van grondstoffen, halffabricaten en verpakkingen, media- en marketingbureaus en leveranciers van andere goederen en diensten, zijn dat er nog eens ongeveer 8.500. Maar vooral de verkoop van dranken in de horeca en de retail levert heel veel banen op: ruim 6.000 in de retail en maar liefst 70.000 in de horeca. Alles bij elkaar zijn in totaal ruim 88.000 mensen werkzaam in of gerelateerd aan de drankenindustrie. De sector is dus daarmee echt een banengenerator.

Onderzoeksbureau Regioplan heeft de economische bijdrage vande frisdranken-, water-, sappen- en siropenindustrie in 2013 in kaart gebracht. Hieronder de belangrijkste cijfers (deze hebben betrekking op het jaar 2012):

Tabel:        Direct effect van de frisdranken-, water-, sappen- en siropenindustrie

Productie (in mln. liters)

 

Productie

2.292

Waarvan export

470

 

Productiewaarde (in mln. Euro)

 

Ingekochte goederen en diensten

1.478

Geïmporteerde eindproducten

357

Toegevoegde waarde

764

Productiewaarde (totaal)

2.599

 

Werkgelegenheid (werknemers)

 

Direct
Werkgelegenheid in de frisdranken-, water-, sappen- en siropenproductie

3.655

Indirect
Indirect effect (leveranciers)

Horeca

Retail

8.562

69.951

6.010

Totaal

88.178

 

Belastingen (in mln. Euro)

 

Belastingen betaald door de sector[1]

333

BTW horeca

193

BTW retail

133